2014

De Geestelijke GezondheidZorg (GGZ) is vanaf 1 januari 2014 anders georganiseerd.

Er is een centrale rol voor de huisarts geformuleerd. Als er sprake is van lichte psychische klachten kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts maakt wellicht gebruik van een Praktijk Ondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ). Bij voorbeeld een psycholoog of verpleegkundige die enkele gesprekken kan aanbieden om te bezien of er verwezen moet worden of niet.

Indien de huisarts/POH-GGZ u niet verder kan helpen dan wordt u verwezen naar de GGZ bij een instelling of een vrijgevestigde praktijk zoals de Psychotherapie Praktijk Gouda.

De huisarts/POH-GGZ maakt een inschatting of uw vraag past bij de Basis Generalisitsche GGZ (BG-GGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (BG-GGZ / G-GGZ). De termen 1e en 2e lijns psychologische zorgverlening zijn komen te vervallen voor de GGZ.

In de BG-GGZ zijn een drietal behandelproducten opgenomen;

kort (max. 5 gesprekken)

middel (max. 8 gesprekken)

intensief (max.12 gesprekken)

 

De keuze voor een product wordt mede bepaald door

1) (vermoeden van) een stoornis (DSM-IV classificatie)

2) ernst van de problematiek (impact op het dagelijks leven)

3) risico (verwaarlozing, mishandeling, suïcide)

4) complexiteit (comorbiditeit)

5) beloop/duur van de klachten

In de BG-GGZ gaat het om problemen met een laag tot matig risico.

 

Sommige problemen zijn echter zo ernstig dat hulp in de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) nodig is. Uw huisarts maakt daarvan een inschatting.

 

Alleen als er sprake is van een hoofdbehandelaar, wordt de behandeling vergoed.

In de BG-GGZ zijn dit de Psychiater, de Klinisch psycholoog, de Psychotherapeut, de GZ-psycholoog, de Kinder- en Jeugd psycholoog NIP en de Orthopedagoog NVO.

Hoofdbehandelaar in de G-GGZ zijn de Psychiater, Klinisch psycholoog en de Psychotherapeut.

De hoofdbehandelaar kan een specialist inschakelen bij de behandeling. Deze kosten vormen een onderdeel van het totale behandelproduct en worden door de hoofdbehandelaar verrekend.

 

 

 

BIG