Dossier

Het dossier bevat vertrouwelijke informatie van de cliënt en de therapeut heeft geheimhouding hierover. Dit geldt natuurlijk ook met betrekking tot de gesprekken tussen therapeut en cliënt en met eventuele derden. 

Het dossier bevat:

 • Een telefonisch screeningsformulier; een kort verslag van het eerste telefonisch contact tussen mij en de cliënt.
 • Uitnodiging voor het eerste gesprek
 • Overeenkomst tussen mij en cliënt en een Akkoordformulier voor het verstrekken en/of opvragen van informatie bij derden. De verwijsbrief van de arts/instelling die heeft verwezen.
 • Mijn aantekeningen van de intake(gesprekken) waarbij de hulpvraag wordt verhelderd, stilgestaan wordt bij de verwachtingen van de hulp, de achterliggende problematiek van de klachten en de ontwikkelingsgeschiedenis. Tevens komt aan de orde:
  -voorstellen en kennismaken
  -een korte uitleg van uw wettelijke rechten als cliënt
  -de financiële afwikkeling van de behandeling
  -een voorstel om tot vervolg over te gaan en op welk wijze
 • Eventueel psychologisch onderzoek/vragenlijsten
 • Dit alles wordt samengevat in een rapportage van de indicatiestelling en behandelplan waarin behandeldoelen worden geformuleerd. Dit verslag wordt met de cliënt besproken en dient, eventueel na wijziging, voor akkoord getekend te worden door de cliënt.
 • Een brief na aanmelding aan de verwijzer/huisarts
 • Aantekeningen van behandelsessies
 • Tussentijds evaluatieformulier
 • Afsluitbrief naar de verwijzer/huisarts

Klachten/rechten